Ansvarlig spillvirksomhet

Norsk Tippings virksomhet hviler på selskapets evne til å forebygge uønsket spilleatferd. Selskapet vier stor oppmerksomhet til å kunne tilby attraktive spill innenfor ansvarlige og trygge rammer for kundene. Dette gjennomsyrer både virksomheten som helhet og de produkter og tjenester selskapet tilbyr.

I oktober 2016 lanserte Norsk Tipping et nytt og banebrytende system for tapsgrenser. Som første spillselskap i verden etablerte selskapet tapsgrenser på tvers av alle spill. Alle spillere som spiller risikoutsatte spill må sette egne grenser for sitt maksimale tap. Dette gir spillerne økt bevissthet og bedre mulighet til å styre sin spilleatferd. I tillegg til at alle må sette personlige grenser, er det satt et maksimalt nivå for hvor mye hver enkelt spiller kan tape i løpet av en måned. Dette er et ekstra sikkerhetsnett for å begrense tap for de mest utsatte spillerne. Etter at de nye verktøyene ble etablert har andelen omsetning fra spillere med høy risiko for å utvikle problematisk spilleatferd blitt redusert.

I 2017 har løsningene på dette området blitt ytterligere forbedret, slik at treffsikkerheten i analysene blir bedre, og tilbakemeldingene til spillerne blir mer målrettede.

Som del av arbeidet med ansvarlig spill har selskapet siden 2016 tatt direkte kontakt med spillere som har en spilleatferd som kan indikere økt sannsynlighet for problemer med pengespill. Formålet med å kontakte spillerne er å gjøre dem oppmerksom på spillehistorikk, og vurdere om det er behov for tiltak for å begrense omfanget av spillingen. De aller fleste spillerne som kontaktes setter pris på oppmerksomheten, og for mange av disse iverksettes det tiltak som bidrar til å redusere den enkeltes tap.

Norsk Tipping samarbeider med forskningsmiljøer innen spill og spilleatferd for å gi økt innsikt i forhold som kan påvirke problematisk spilleatferd. Selskapet har et mål om å være blant de ledende spillselskapene i verden innenfor arbeidet med ansvarlig spillvirksomhet.