Skip to Content

Sponsorater

 

Sponsor- og samarbeidsavtaler

Målet med Norsk Tippings sponsorarbeid er å øke kunnskapen om selskapets viktige samfunnsoppdrag.

Selskapets sponsorstrategi er en integrert del av selskapets samfunnsstrategi. For Norsk Tipping er det viktig å øke sin tilstedeværelse lokalt gjennom konsepter for overskuddsprofilering og en tydeligere én-til-én-dialog med målgrupper ved hjelp av aktiviteter og arrangementer ute i lokalsamfunn over hele landet.

Sponsoratene skal i hovedsak promotere Norsk Tipping som selskap, med mål om å øke kunnskapen om selskapets samfunnsoppdrag og med det bidra til å bygge et positivt omdømme.

Norsk Tipping utarbeidet i 2017 etiske retningslinjer for sponsor- og samarbeidsavtaler som krever at organisasjoner som har eller får avtaler med selskapet tar tak i områder som for eksempel menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, både i egen organisasjon og overfor internasjonale organer. Retningslinjene kan du lese her.

Selskapet har bestemt seg for å ha noen færre sponsoravtaler og heller være en mer synlig og aktiv partner der selskapet velger å sponse. Det er også bestemt å redusere antallet idrettsavtaler, og i stedet dreie porteføljen mot andre typer sponsorater.

Statistikk - Samarbeids - og sponsoravtaler
Landsdekkende avtaler201720162015
Norges Fotballforbund/Serieforeningen (*)29 000 00048 000 00054 000 000
Norges Idrettsforbund13 000 00013 000 00014 000 000
Norges Ishockeyforbund4 500 0004 500 0004 300 000
Norges Håndballforbund2 350 0004 700 0004 700 000
Norges Skiforbund Langrenn8 500 00012 400 00012 300 000
Norges Snowboardforbund6 000 0002 200 0002 000 000
Norges Skiforbund Hopp00600 000
Norsk Kulturskoleråd (bl.a. Drømmestipendet)2 300 0002 200 0002 200 000
Den Norske Turistforening (inkludert Hamar og Hedmarken)2 300 0002 300 0001 950 000
By:Larm650 000400 000400 000
Norges Musikkorps Forbund002 200 000
Øvrige landsdekkende sponsoravtaler4 250 000750 0001 513 000
Sum landsdekkende sponsoravtaler72 850 00090 450 000100 163 000
Lokale sponsoravtaler (Indre Østland):
HamKam Toppfotball400 000400 000400 000
Storhamar Dragons450 000450 000450 000
Elverum Håndball Herrer230 000150 000150 000
Storhamar Håndball Damer220 000220 000220 000
Øvrige lokale sponsoravtaler/lokal aktivering1 380 000640 0001 105 000
Sum lokale sponsoravtaler (Indre Østland)2 680 0001 860 0002 325 000
TOTALT SPONSORAVTALER75 530 00092 310 000102 488 000

(*)Avtalen med Serieforeningen for kvinnefotball erstatter samarbeidet med Norsk Toppfotball (NTF) fom. 2017

Norsk Tipping er medarrangør av Idrettsgallaen sammen med Norsk Rikskringkasting og Norges Idrettsforbund. Arrangementet gikk av stabelen for 16. gang i 2017 (Dette er en egen avtale og ikke en del av sponsoravtalen med Norges Idrettsforbund).

Løft for kvinnene

Norsk Tipping inngikk i høst en avtale med Serieforeningen i fotball, med et mål om å bidra til å gi kvinnefotball og kvinneidrett generelt et løft. Selskapet forlenget samtidig sitt samarbeid med langrennslandslagene for kvinner og gikk inn som draktsponsor for kvinnelandslaget i ishockey.

Arbeidet med å løfte kvinneidrett støtter opp under fokusområdet «Likestilling og mangfold» i den overordnede retningen for selskapets samfunnsansvarsarbeid. Dette er et arbeid som vil bli prioritert også i 2018.

I tråd med selskapsambisjon

I tråd med målet om å ta en tydeligere rolle som sponsor, har Norsk Tipping også økt sitt engasjement på flere festivalarenaer, som Palmesus og by:Larm, samt gått inn i et generalsponsorat med Norges Snowboardforbund. Et økende antall festivalsponsorater bidrar til målsettingene om å «begeistre en ny generasjon» og større lokal tilstedeværelse. Videreføringen av Drømmestipendet og de lokale Kom deg ut-dagen-arrangementer (samarbeid med Den Norske Turistforening) skal også bidra i til å nå disse målene. Begge de to sistnevnte avtalene ble reforhandlet høsten 2017.

I tråd med målet om å redusere antallet idrettssponsorater, ble samarbeidet med Norges Håndballforbund avsluttet. Som erstatning ble det inngått et samarbeid på markedssiden med håndballen etter 1. juli 2017. Tidligere er det gjort tilsvarende hva gjelder samarbeidet med Norsk Toppfotball.

For å bidra til å synliggjøre at hele Norsk Tippings overskudd går tilbake til samfunnet, gjennomførte selskapet i 2017 en rekke tiltak mot forskjellige målgrupper:

  • Sponsorpartnerne leverte gjennom året inn opplevelser til den såkalte Drømmetanken. Drømmetanken-opplevelsen trekkes hver måned, og vinneren får en opplevelse i regi av et særforbund, en festival eller en annen aktør Norsk Tipping samarbeider med.
  • Grasrottrener-konseptet med Norges Fotballforbund ble videreført. Også i Norges Skiforbund ble det etablert et Grasrottrener-program, og det legges planer for et tilsvarende opplegg med snowboardforbundet i løpet av 2018.
Back to top
X
Skriv ut